Przedmiot działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

  1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
  2. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.
  3. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
  4. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.
  5. Wykonywanie instalacji elektrycznych.
  6. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
  7. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
  8. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
  9. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
  10. Pozostałe badania i analizy techniczne.

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Admin PEC

pec@pec.stargard.pl

To jest pierwsza wersja tego dokumentu