Biuletyn Informacji Publicznej
PEC Sp. z o.o. w Stargardzie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
(100% udziałów gminy-miasta Stargard)

  • 73-110 Stargard
    ul. Nasienna 6

  • 91 578 84 00 centrala

  • 91 578 84 52 fax

  • 993 pogotowie ciepłownicze

  • NIP: 854-00-11-767

  • REGON: 811118099

  • KRS: 0000117585
    Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego

  • KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 36.442.800 zł

  • Konto Bankowe
    Bank PKO S.A. – I O/Stargard
    16 1240 3901 1111 0000 4218 7189

  • Godziny pracy PEC Sp. o.o.
    ​poniedziałek – piątek – 7:00 – 15:00

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Admin PEC

pec@pec.stargard.pl